Het gebouw

Het pand heeft een oppervlakte van 420m² en een perceeloppervlakte van 1300m²  Ooit is het stuk grond waarop het pand staat gekocht door freule Henriëtte Hartsen, evangeliste en drankzuchtbestrijdster. (meer lezen) Waarna het op 3 januari is overgegaan naar de vereniging het Hoogeland. De akte van de notaris vermeldt erbij: ‘Voorheen vereniging tot christelijke verpleging van landlopers en bedelaars’. Later is het oorspronkelijke huis gesloopt en is er er in 1986 een ‘tehuis voor daklozen’ op gebouwd.