Voor de intake heb je kennismakingsgesprekken gehad en zijn er hulpvragen opgesteld. Tijdens die gesprekken is het vermoeden ontstaan dat jij wel eens een goede kandidaat zou kunnen zijn voor FFwonen.

1 Intakeformulieren invullen en kopieën aanleveren.
2 Intake gesprek.
Binnen enkele dagen krijg je antwoord of je wel of niet een week mag komen logeren. Zo nee dan gaan we met je onderzoeken hoe we je kunnen helpen.
3 Logeerweek.
De logeerweek is bedoeld om wederzijds te ervaren of deze woonplek een geschikte plek is voor u. “De groep” is mede bepalend of u een past binnen de groep.
4 Advies- voorwaarden gesprek.
Bij wederzijds goedkeuren sluiten we de logeerweek af met een advies/voorwaardengesprek en gaat logeerweek meteen over in een verblijfsovereenkomst. Soms kiezen we er voor tussen de logeerweek en het aangaan van de overeenkomst bedenktijd in te zetten.
5 Tekenen van de verblijfsovereenkomst en verslag voorwaardengesprek.
6 Verhuizen.
7 Plan opstellen met elkaar hoe nu verder…