Wanneer je hulp zoekt dan maak je een afspraak met een van onze medewerkers van DTZ om kennis te maken. Tijdens dit gesprek willen we je een luisterend oor bieden. We willen graag een eerste indruk krijgen van wie je bent en we proberen te achterhalen wat er aan de hand is en welke hulp je nodig hebt. Soms is het te moeilijk om alles in 1 gesprek te vertellen en maken we meerdere afspraken. Eerlijk zijn over jouw problemen is heel belangrijk om je goed te kunnen helpen. In dit gesprek proberen we ook te ontdekken of je een kandidaat zou kunnen zijn voor FFwonen. Dit gesprek is zeker nog geen sollicitatie hiervoor want we willen eerst een zo compleet mogelijk beeld van je hebben om goed in te kunnen schatten welk hulpvragen er op tafel liggen. Misschien hebben we daar meerdere gesprekken voor nodig en starten we al tijdens de gesprekken  met hulp. Soms kunnen we je ook beter helpen vanuit de situatie waar je in zit en is FFwonen geen goede tussenoplossing. Wanneer wij tijdens de gesprekken denken dat jij een geschikte kandidaat bent voor FFwonen dan nodigen we je uit voor een intakegesprek. Dit gesprek zal altijd met 2 medewerkers zijn van DTZ. Niet voor alle mensen is FFwonen een passende oplossing. In dat geval bespreken we met jou een ander traject.