Wij handelen vanuit de visie dat ieder mens zonder dak recht heeft op een veilige slaapplaats, persoonlijke en medische verzorging en een passend aanbod qua hulpverlening. Voor ons betekent dit dat de volledige daklozen-populatie van een stad niet onder één dak zou moeten verblijven o.a. vanwege het risico op escalatie van conflicten binnen de groep, dat psychiatrisch- dan wel dubbeldiagnose-patiënten zo snel mogelijk gespecialiseerde hulp krijgen en dat een niet-verslaafde niet gedwongen wordt tussen de verslaafden te verblijven.